Trójmiejska Akcja Kobieca

Temat: urlop wychowawczy i wypowiedzenie - skomplikowane
urlop wychowawczy i wypowiedzenie - skomplikowane
Witam!

Jestem na uropie wychowawczym, który został mi udzielony do marca 2005r.
Otrzymuję zasiłek wychowawczy dla samotnej matki. Ponieważ moje dziecko od
września idzie do przedszkola, muszę zrezygnować z urlopu.

I tu zaczyna się problem. Pracodawca zawiesił działalność firmy, więc nie mam
dokąd wracać. Przysługuje mi 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Jak zorganizować zwolnienie z pracy, żeby przejść z zasiłku wychowawczego na
zasiłek dla bezrobotnych?

Teraz, gdy jestem na urlopie wychowawczym, pracodawca nie może mnie zwolnić.
Gdy zgłoszę się do pracodawcy we wrześniu i wówczas dostanę wypowiedzenie, to
będę musiała czekać 3 miesiące zanim będę się mogła zarejestrować w UP (tyle
trwa okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie za porozumieniem stron nie wchodzi w grę, gdyż wówczas prawo do
zasiłku przysługuje dopiero po 90 dniach od momentu zarejestrowania się w
Urzędzie Pracy.

Pomóżcie, proszę, bo nikt nic nie wie. Dzwoniłam dziś do UP, do Państwowej
Inspekcji Pracy i nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie jak powinno
wyglądać to zwolnienie, żebym zaraz po przerwaniu urlopu wychowawczego (i
pobierania zasiłku wychowawczego) mogła zarejestrować się w UP i otrzymywać
zasiłek dla bezrobotnych.

Pozdrawiam, Sylwia.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,12779673,12779673,urlop_wychowawczy_i_wypowiedzenie_skomplikowane.html